algemene voorwaarden

01. Eigen risico:
Iedereen bevindt zich in onze shop op eigen risico. 

02. Individu:
Iedere klant is een eigen individu en zal als zodanig behandeld worden.

03. Rookverbod:
Er geldt een algemeen rookverbod in de shop.

04. Alcohol en drugs:
Klanten onder invloed van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd.

05. Toegang minimale leeftijd:
Personen onder de 12 jaar mogen onze salon niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.

06. Schade / Verlies:
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

07. Diefstal:
Bij diefstal, bedreiging of andere ongeregeldheden wordt altijd de politie ingeschakeld. 

08. Balie:
Het is verboden achter de balies te komen, tenzij wij dit aan je vragen.

09. Film:
Het is verboden te filmen in onze salon, zonder gevraagde toestemming.

10. Foto's:
10.1 Foto's mogen alleen gemaakt worden van de behandelde of gelaserde klant, als hierom aan ons toestemming is gevraagd.
10.2 Er mogen nooit foto's gemaakt worden van de voorbeelden en foto’s in onze salon.
10.3 De foto's die wij van je nemen, mogen wij gebruiken voor reclame doeleinden. 

11. Weigeren:
Wij behouden ons het recht voor om personen of behandelingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

12. Economische omstandigheden:
Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van salon aan te passen aan de economische omstandigheden.

13. Rechten:
13.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven prijzen bij een prijs opvraag.
13.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte uren die wij opgeven. De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.
13.3 Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren zonder opgaaf van reden.
13.4 Bij een aanbetaling gaat de klant akkoord en is zich bewust van onze algemene voorwaarden en is de overeenkomst bindend.

14. Toestemming:
Iedere klant moet een toestemmingsverklaring invullen en bij minderjarigen de ouder of voogd. Zie punt 17 voor de minimale leeftijd.

15. Allergie / aandoeningen:
Elke vorm van allergie / aandoening o.i.d. die de behandeling of genezing kan beïnvloeden, moet vooraf aan ons gemeld worden.

16. Aansprakelijk:
16.1. Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Rouge Schoonheidsinstituut kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Bij Permanente make-up betreft dit bijvoorbeeld het uitvloeien of niet helemaal pakken van de pigmenten, bij laseren kan dit bijvoorbeeld blaasjes zijn. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
16.2. Rouge schoonheidsinstituut kan niet aansprakelijk worden gehouden voor pigmentvlekjes of iets dergelijks die in uw kleding komen en die niet meer uitwasbaar zijn. Houdt hier rekening mee.
16.3. Voor letsel(schade) door flauwvallen, struikelen, stoten of anderszins, kan Rouge schoonheidsinstituut niet verantwoordelijk worden gehouden.
16.4. Voor schade aan uw voertuig (auto, motor, fiets oid.) door derden of andere klanten kan Rouge schoonheidsinstituut niet aansprakelijk worden gesteld.
16.5. Voor verlies of diefstal van goederen, in en om de praktijk, kan Rouge schoonheidsinstituut niet aansprakelijk worden gehouden.

17. Leeftijd behandelingen:
17.1 Vanaf 18 jaar zonder toestemming van ouder of voogd;
17.2 Bij 16 en 17 jaar: Je ouder of voogd moet meekomen voor toestemming;
17.3 Onder de 16 jaar behandelen wij niet m.b.t. permanente make-up. 
17.4 Kinderen onder de 12 jaar mogen onze salon niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d. 

18. Wijziging van jouw permanente make-up:
18.1 We geven je genoeg gelegenheid om al je wensen met ons te bespreken, dit mag zelfs tot meerdere keren, voordat we een afspraak maken voor het zetten. Mocht je dus in twijfel komen, of nog een verandering willen doorgeven. Graag door te geven voor de geplande afspraak. 

19. Annuleren van afspraak:
19.1 Wil je jouw afspraak helemaal of gedeeltelijk annuleren, dan ben jij je aanbetalingen kwijt. Door onze drukke agenda moeten wij met iedere plek rekening houden en dit kost ons uren werk om de klanten te verschuiven. Annuleren is enkel en alleen via whatsapp telefonisch mogelijk op nummer 0615334076  of via e-mail rougeschoonheidsinstituut@hotmail.com Annulering via vrienden of social media, worden niet als zodanig gezien. 
19.2  De (reeds gedane) aanbetaling zal enkel en alleen worden doorgeschoven na de volgende afspraak wanneer er direct bij het annuleren een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Deze nieuwe afspraak moet binnen 3 maanden vallen na de originele, eerder gemaakte afspraak. Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
19.3 Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, zie punt 24. Je behoudt dan ook je aanbetalingen.

20. Zonder reden van opgaaf niet komen opdagen op afspraak:
20.1 Kom jij niet opdagen op je afspraak, dan ben je minimaal je aanbetaling kwijt. 
20.2 Kom jij een vervolg afspraak niet na zonder geldige reden van opgaaf, dan berekenen wij minimaal 3 uur werk door voor gemiste inkomsten. Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, (zie punt 24) als je dit tenminste ruim op tijd en enkel en alleen telefonisch op nummer 0657639142 aan ons laat weten. 

21. Aanbetaling:
Wij rekenen voor iedere tatoeage sessie een minimale aanbetaling van €50.- Een sessie duurt maximaal 4 á 5 uur. Heeft u 2 of meer sessies nodig, dan betaald u het aantal sessies maal de minimale €50.- aanbetaling. Kom jij de afgesproken (aan) betalingsverplichting niet na, dan hebben wij het recht de aanbetaling aan te passen. In het uiterste geval vervallen al je geplande afspraken en houden wij je al betaalde aanbetaling voor geleden schade. Tevens zal er een rekening worden verstuurd zoals beschreven bij punt 22.

22. Verzetten van je afspraak / ziekte:
Verzetten van je afspraak kan altijd, door ziekte of een andere reden. Bespreek dit met ons in persoonlijk telefonisch contact, mail o.i.d. De prijs voor de tatoeage kan dan wijzigen i.v.m. het dan geldende tarief (zie punt 12). De nieuwe afspraak moet meteen worden gemaakt bij het verzetten van je afspraak en moet onder normale omstandigheden binnen 3 maanden na de originele datum vallen. Dit kan eenmalig voorvallen. Bij meerdere verplaatsingen behouden wij ons het recht de aanbetaling in te houden door de door ons gemiste omzet met betrekking tot de verschuiving.

23. Achteraf bijwerken van permanente make-up:
23.1 Meld je verzoek tot bijwerken altijd binnen 6-8 weken na het zetten bij ons, anders worden er kosten in rekening gebracht.
23.2 Na het pigmenteren geven wij onze nabehandelingsregels mee en deze zijn ook te vinden op onze website.
23.3 Bij goed verzorgen volgens deze regels, komen er geen korstjes op de pmu. 
23.4 Als volgens ons, de nabehandelingsregels goed toegepast zijn en het toch nodig is de pmu bij te werken, dan doen wij dit in de regel gratis, als dit op tijd, zoals hierboven beschreven is gebeurd. 
23.5 Als we zien dat er korstjes zijn geweest (witte littekentjes) en de pmu volgens ons niet goed is verzorgd, dan brengen wij de kosten van bijwerken in rekening. Natuurlijk brengen we ook kosten in rekening als de pmu moet worden uitgebreid.
23.6 Voor het bijwerken / opnieuw laten inkleuren van pmu die niet binnen 6-8 weken na het zetten zijn gemeld worden altijd kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden bepaald nadat wij de pmu hebben gezien en beoordeeld. 
23.7 Bij twijfel kun je het beste langs komen in de salon, na een afspraak gemaakt te hebben, om je pmu te laten controleren door ons.

24. Op tijd op afspraak komen:
24.1 Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. 
Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. 
Als je op tijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 14 minuten later dan de afspraak staat ingepland, kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan enkel en alleen telefonisch of e-mail tijdens onze openingstijden. Ook wanneer je ziek bent. 
Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd voor gederfde inkomsten zoals omschreven bij punt 22. 

24.2 Wij hanteren maximaal 48 uur voor je afspraak om deze te verzetten.

 

25. Bijzondere omstandigheden/overmacht:
25.1. Het kan helaas gebeuren dat Rouge schoonheidsinstituut, al dan niet blijvend, niet meer kunnen en of mogen werken door: (kortstondige) ziekte, (al dan niet blijvende) invaliditeit, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, oorlog, overlijden of ieder ander onheil van buitenaf die van toepassing kan zijn en die in het geheel niet te voorzien waren.
25.2. In bepaalde gevallen heb je wel recht op gedeeltelijke retour van je aanbetaling.
25.2.a. Je hebt wel recht op gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van: Overlijden van jouw behandelaar, werkzaam bij Rouge schoonheidsinstituut.
25.2.b. Blijvende invaliditeit van jouw behandelaar waardoor het voor jouw behandelaar, werkzaam bij Rouge schoonheidsinstituut, onmogelijk is zijn of haar werk voort te zetten. 
25.3  Je hebt géén recht op geheel of gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van:
25.3.a. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.
25.3.b. Noodgedwongen verzetten van je afspraak door Rouge schoonheidsinstituut n.a.v. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.  
25.4. In geval van punt 27.2. Wordt jij telefonisch of via sms of e-mail op de hoogte gebracht. 
25.4.a. Je hebt vanaf dat moment, 10 dagen de tijd, om te reageren via mail naar info@moonink.nl of telefonisch . Daarna is het niet meer mogelijk een gedeelte van je aanbetaling terug te ontvangen.
25.4.b. Het innen van een gedeelte van de aanbetaling kan alleen op vertoon van het aan jou via email toegestuurde afspraak en aanbetalingsnummer.

26. Cadeaubonnen:
26.1 De cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.
26.2 Op de cadeaubonnen ontvangt u geen wisselgeld.
26.3 De cadeaubonnen kunnen niet worden geruild.
26.4 De cadeaubonnen kunnen alleen worden ingediend bij een van de medewerkers van Rouge schoonheidsinstituut
26.5 De cadeaubonnen mogen als aanbetaling worden gebruikt.
26.5 De cadeaubonnen zijn geldig tot maximaal 1 jaar na aankoop datum van factuur.
27. Aanbetaling:
27.1 Voor iedere afspraak moet er aanbetaald worden.
27.2 De (minimale) aanbetaling is 25%-50%
27.3 De aanbetaling wordt in mindering gebracht bij uw afspraak.
27.3.a Per afspraak wordt er dus 25%-50% ( of anders ) in mindering gebracht.

28. Terugbetaling:

Tijdens het hele proces van contact tot het plaatsen van de pmu of andere behandelingen zijn er genoeg momenten en tijd om je wensen kenbaar te maken. Communiceer dit duidelijk. Bij twijfel bespreek dit met de salon. Wij geven geen geld terug op een geplaatste behandelingen. Aanbetalingen worden niet terug betaald.